Công tác xã hội
Tác giảAdministrator
Tên chương trình
: Công tác xã hội
Trình độ đào tạo
: Đại học
Ngành đào tạo
: Công tác xã hội
Tên tiếng Anh
: SOCIAL WORK
Mã số
: 7760101
Loại hình đào tạo
: Đào tạo từ xa
Danh hiệu tốt nghiệp
: Cử nhân Công tác xã hội

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành công tác xã hội được xây dựng nhằm cung ứng cho xã hội nguồn nhân lực công tác xã hội có đủ năng lực đảm nhận các vị trí nhân viên và lãnh đạo liên quan tới các lĩnh vực về nghề công tác xã hội ở các cấp độ và trong các môi trường khác nhau.

1.2. Mục tiêu cụ thể

M1: Đào tạo người học có kiến thức cơ bản về lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, các kiến thức nền tảng về lý luận chính trị, nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và quốc phòng - an ninh;

M2: Đào tạo người học có tư duy hệ thống và phản biện trong việc vận dụng các khối kiến thức nền tảng về cơ sở ngành, khối ngànhcũng như có sự hiểu biết sâu sắc về kiến thức chuyên ngành trong lĩnh vực công tác xã hội;

M3: Đào tạo người học có khả năng thích nghi, học tập sáng tạo và ứng dụng nhuần nhuyễn khối kỹ năng chuyên ngành cũng như khối kỹ năng mềm thông qua các hoạt động giáo dục lý thuyết trên lớp và thực hành tại thực địa;

M4Đào tạo người học trở thành công dân toàn cầu có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, có sức khỏe tốt để làm việc một cách độc lập cũng như có khả năng làm việc nhóm và phát huy trí tuệ tập thể;

 M5Có ý thức tự học và rèn luyện để tích lũy thêm kiến thức để có năng lực thích nghi với nhiều môi trường và bối cảnh đa dạng, có khả năng học tập ở bậc học cao hơn để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hay thông qua các khóa học để lấy các chứng chỉ nghề nghiệp của Việt Nam và quốc tế.

Khách hàng đánh giá
5.0
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Đánh giá và nhận xét

Gửi nhận xét của bạn

      Bình luận
      Gửi bình luận
      Bình luận