How to think in English
How to think in English
Nếu bạn muốn cải thiện khả năng tư duy trực tiếp bằng tiếng Anh, nếu bạn không muốn nghĩ bằng tiếng Việt rồi dịch sang tiếng Anh, mời bạn nghe tư vấn của một giảng viên người bản địa tại đây 
Conversation at the airport
Conversation at the airport
Airports are always stressful even when you travel in your native country. Please click here to watch video to learn some English vocabularies
English grammar in use
English grammar in use
English Grammar-Present continuous.  This is for intermediate students. You can watch video here
Contex Clues
Contex Clues
Learn about the different contex clues in a sentence
English through stories
English through stories
Learning English through stories is easy, enjoyable and effective. A interesting story not only give a way of learning English but it will hold your attention for a long time...Please click here
Học tiếng Anh qua Podcast
Học tiếng Anh qua Podcast
Podcast là gì? Học tiếng Anh qua Podcast là như thế nào? Please click on this video clip to understand more
Hướng dẫn viết tiểu luận
Hướng dẫn viết tiểu luận
Trong quá trình học đại học tại Trung tâm đào tạo từ xa, Đại học Hòa bình, các bạn sẽ phải làm các bài thi dạng trắc nghiệm và tự luận hoặc viết các bài tiểu luận. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu một bài hướng dẫn của tiến sĩ Trần Hoàng Hải về cách viết một bài tiểu luận . Mời các bạn tham khảo