VÌ SAO CHỌN HỌC ĐẠI HỌC TỪ XA TẠI ĐẠI HỌC HÒA BÌNH
VÌ SAO CHỌN HỌC ĐẠI HỌC TỪ XA TẠI ĐẠI HỌC HÒA BÌNH
Chúng ta có thể đi đến thành công bằng các con đường khác nhau. Học chính qui hay học từ xa để có bằng đại học không hề có sự phân biệt, bằng cấp có gía trị như nhau. Hệ đào tạo từ xa giúp người học có bằng đại học và trên đại học mà không tốn kém nhiều về chi phí và thời gian. Người học có thể học ở bất cứ đâu, bất cứ khi ...