Ngành Ngôn ngữ Anh
Tác giảAdministrator
Tên chương trình
: Ngôn ngữ Anh
Trình độ đào tạo
: Đại học
Ngành đào tạo
: Ngôn ngữ Anh
Tên tiếng Anh
: English Language Studies
Mã số
: 52220201
Loại hình đào tạo
: Đào tạo từ xa
Danh hiệu tốt nghiệp
: Cử nhân Ngôn ngữ Anh

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

Chương  trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh trình độ đại học đào tạo cử nhân bậc đại học có đủ kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa và xã hội, kiến thức chuyên ngành và kỹ thuật nghề nghiệp; Có phẩm chất đạo đức, tác phong chuyên nghiệp và sức khỏe tốt để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực nghề nghiệp và có sử dụng tiếng Anh nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội và của nền kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

1.2. Mục tiêu cụ thể

·        Kiến thức

M1: Xác định và trình bày được các kiến thức triết học Mac-Lenin, kinh tế chính trị Mac-Lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, pháp luật đại cương... Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chính trị, văn hóa, xã hội được giáo dục tại trường Đại học Hòa Bình Hà Nội và trên cả nước. Ghi nhớ được các kiến thức về môi trường, dân số, xã hội, văn hóa, an ninh quốc phòng. Xác định được quyền lợi và nghĩa vụ công dân.

M2: Giao tiếp thành thạo (nghe, nói, đọc, viết) bằng tiếng Anh trong các tình huống xã hội, thương mại và du lịch; Thảo luận trao đổi ý tưởng qua các tình huống cụ thể thường gặp trong lĩnh vực thương mại và du lịch; Thuyết trình và làm việc nhóm tốt.

M3: Miêu tả và tóm tắt được các kiến thức chuyên sâu về Tiếng Anh, xã hội – văn hóa – văn minh – văn học của các nước trong cộng đồng Anh ngữ. Mở rộng kiến thức về lĩnh vực thương mại – du lịch.

·        Kỹ năng

M4: Vận dụng thành thạo các kỹ năng tự học, kỹ năng giải quyết vấn đề và các kỹ năng nghề nghiệp và tư duy sáng tạo.

M5: Vận dụng tốt các năng lực hình thành ý tưởng: lên kế hoạch, vận dụng công ghệ thông tin hiện đại trong học tập và công việc.

·        Thái độ

M6: Có khả năng nắm bắt các nhu cầu xã hội, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, đạo đức nhề nghiệp. Có tác phong công nghiệp, nghiêm túc, có tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc, làm việc có kế hoạch và khoa học. Tôn trọng sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa các nước, trung thực và nhạy bén trong công việc.

Khách hàng đánh giá
5.0
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Đánh giá và nhận xét

Gửi nhận xét của bạn

      Bình luận
      Gửi bình luận
      Bình luận