Thương mại điện tử
Tác giảAdministrator
Tên chương trình
: Thương mại điện tử
Trình độ đào tạo
: Đại học
Ngành đào tạo
: Thương mại điện tử
Tên tiếng Anh
:  Electronic Commerce
Mã số
: 7340122
Loại hình đào tạo
: Đào tạo từ xa
Danh hiệu tốt nghiệp
: Cử nhân Thương mại điện tử

1. Mục tiêu:

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân trình độ đại học ngành Thương mại điện tử, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị,có tư duy độc lập; có năng lực tự học tập bổ sung kiến thức đáp ứng yêu cầu của công việc và học tập suốt đời

1.2. Mục tiêu cụ thể

·      Về kiến thức

M1. Có nền tảng kiến thức chung:  Có kiến thức lý thuyết chung và kiến thức cơ sở có tính hệ thống làm nền tảng để tiếp cận kiến thức khối ngành đào tạo Quản trị kinh doanh, hình thành tư duy thực tiễn và vận dụng trong thực hiện công việc và trong cuộc sống.

M2. Có nền tảng kiến thức chuyên ngành:kiến thức toàn diện về khối ngành và kiến thức chuyên sâu, nghiệp vụ về Quản trị kinh doanh – Thương mại điện tử - Logistics... đảm bảo tính tiên tiến, hiện đại và tính ứng dụng một cách hiệu quả ở môi trường trong nước và quốc tế đáp ứng yêu cầu nền kinh tế hội nhập.

M3. Có mối liên kết kiến thức giữa các ngành: Để đánh giá, nhận định thực trạng, xu hướng phát triển của ngành, lĩnh vực, biết vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn:   Nắm vững kiến thức lý thuyết theo định hướng ứng dụng, phân tích chuyên sâu, tư duy tự khám phá để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của công tác thương mại điện tử nói riêng và quản lý kinh tế nói chung.

·      Về kỹ năng

M4. Có kỹ năng cứng (kiến thức và thực hành có tính chất kỹ thuật, chuyên môn nghề nghiệp) và kỹ năng mềm (khả năng hòa nhập, tương tác với xã hội, cộng đồng tập thể); Có khả năng sử dụng tiếng Anh và ứng dụng công nghệ thông tin theo mực chuẩn của Bộ GD&ĐT để đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn Thương mại điện tử trong điều kiện nền kinh tế hội nhập.

M5. Có tư duy độc lập, năng lực tự đào tạo, đổi mới, trải nghiệm nâng cao trình độ, nhạy bén thích ứng với môi trường làm việc hiện đại và năng động trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh – Thương mại điện tử...

·      Về thái độ

M6. Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, cần cù, cẩn trọng và có trách nhiệm đối với xã hội và công việc đảm nhiệm.

2. Chuẩn đầu ra

Chương trình được thiết kế để đảm bảo sinh viên tốt nghiệp đạt được kết quả học tập mong đợi theo nội dung chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PLO) cử nhân thương mại điện tử sau đây:

Khách hàng đánh giá
5.0
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Đánh giá và nhận xét

Gửi nhận xét của bạn

      Bình luận
      Gửi bình luận
      Bình luận