Ngành luật kinh tế
Tác giảAdministrator
Tên chương trình
: Luật kinh tế
Trình độ đào tạo
: Đại học
Ngành đào tạo
: Luật kinh tế
Tên tiếng Anh
: Economic Law
Mã số
: 7380107
Loại hình đào tạo
: Đào tạo từ xa
Danh hiệu tốt nghiệp
: Cử nhân Luật Kinh tế

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo cử nhân Luật kinh tế theo định hướng ứng dụng nhằm đào tạo ra các cử nhân Luật kinh tế có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp; có năng lực phân tích, đánh giá, tổng hợp, nghiên cứu, làm việc độc lập, làm việc nhóm; có năng lực tổ chức thực hiện quy định của pháp luật trong hoạt động kinh tế.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Chương trình đặt mục tiêu cung cấp lực lượng lao động chất lượng cao trong lĩnh vực Luật kinh tế:

M1. Có kiến thức cơ bản về triết học, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên để áp dụng trong cuộc sống, học tập và công việc liên quan đến lĩnh vực pháp lý.

M2. Có kiến thức chuyên sâu về pháp luật và thực tiễn pháp lý thuộc nhóm kiến thức khối ngành và khối kiến thức chung của chuyên ngành như: lý luận chung về Nhà nước và pháp luật; lịch sử Nhà nước và pháp luật, luật hiến pháp, luật hành chính, luật dân sự và tố tụng dân sự, luật hình sự và tố tụng hình sự, luật hành chính và tố tụng hành chính, luật hôn nhân và gia đình, pháp luật quốc tế … để sinh viên áp dụng pháp luật giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong thực tiễn.

M3. Có kiến thức chuyên sâu về pháp luật và thực tiễn pháp lý thuộc nhóm kiến thức chuyên ngành như: Luật doanh nghiệp, Luật kinh tế quốc tế, Luật Lao động, Luật môi trường, Luật chứng khoán, Luật thương mại, Luật đất đai, Luật tài chính, Luật cạnh tranh… để phản biện, tham gia xây dựng, vận dụng các quy phạm pháp luật trong hoạt động kinh tế.

M4. Có khả năng vận dụng được các kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp để giải quyết các vấn đề pháp lý như: Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng, kỹ năng tư vấn pháp luật; kỹ năng soạn thảo các văn bản có tính chất pháp lý phục vụ cho các công việc thuộc lĩnh vực pháp luật điều chỉnh.

M5. Có kỹ năng ngoại ngữ và công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.

M6. Có phẩm chất đạo đức nghề luật, năng lực tự chủ và trách nhiệm trong thực hiện công việc chuyên môn thuộc lĩnh vực pháp luật.

Tổng số tín chỉ: 125 tín chỉ (được xét miễn giảm đối với hệ VB2, LT)

Thời gian đào tạo: 02- 04 năm tùy thuộc vào điều kiện đầu vào

 

Khách hàng đánh giá
5.0
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Đánh giá và nhận xét

Gửi nhận xét của bạn

      Bình luận
      Gửi bình luận
      Bình luận