Kế toán
Tác giảAdministrator
Tên chương trình
: Kế toán
Trình độ đào tạo
: Đại học
Ngành đào tạo
: Kế toán
Tên tiếng Anh
: Acounting
Mã số
: 7340301
Loại hình đào tạo
: Đào tạo từ xa
Danh hiệu tốt nghiệp
: Cử nhân Kế toán

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo ngành Kế toán trình độ đại học đào tạo cử nhân kế  toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản lý tài chính và kế toán doanh nghiệp; có khả năng thiết kế và điều hành hệ thống kế toán trong các đơn vị kế toán; có tư duy độc lập; có năng lực nghiên cứu, phân tích tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc.

Sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán tự tin, có bản lĩnh và tự khẳng định năng lực chuyên môn của bản thân.

1.2. Mục tiêu cụ thể

·        Kiến thức

M1. Có nền tảng kiến thức chung:  Có kiến thức lý thuyết chung và kiến thức cơ sở có tính hệ thống làm nền tảng để tiếp cận kiến thức khối ngành đào tạo Kế toán,hình thành t­ư duy thực tiễn và vận dụng trong thực hiện công việc và trong cuộc sống.

M2. Có nền tảng kiến thức chuyên ngành: Có kiến thức toàn diện về khối ngành và kiến thức chuyên sâu, nghiệp vụ về kế toán đảm bảo tính tiên tiến, hiện đại và tính ứng dụng một cách hiệu quả ở môi trường trong nước và quốc tế đáp ứng yêu cầu nền kinh tế hội nhập.

M3. Có mối liên kết kiến thức giữa các ngành để đánh giá, nhận định thực trạng, xu hướng phát triển của ngành, lĩnh vực, biết vận dụng những kiến thức đã học  để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn:   Nắm vững kiến thức lý thuyết theo định hướng ứng dụng, phân tích chuyên sâu, tư duy tự khám phá để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của công tác kế toán nói riêng và quản lý kinh tế nói chung

·        Kỹ năng

M4. Có kỹ năng cứng (kiến thức và thực hành có tính chất kỹ thuật, chuyên môn nghề nghiệp) và kỹ năng mềm (khả năng hòa  nhập, tương tác với xã hội, công đồng tập thể), Có khả năng sử dụng tiếng Anh và ứng dụng công nghệ thông tin theo mực chuẩn của Bộ GD & ĐT  để đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn kế toán trong điều kiện nền kinh tế hội nhập.

M5. Có tư duy độc lập, năng lực tự đào tạo, đổi mới, trải nghiệm nâng cao trình độ,nhạy bén thích ứng với môi trường làm việc hiện đại và năng động trong lĩnh vực kế toán.

·        Thái độ

M6. Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, cần cù, cẩn trọng và trách nhiệm đối với xã hội và công việc đảm nhiệm.

·        Trình độ ngoại ngữ và tin học:

Người học khi tốt nghiệp đạt bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam và có kiến thức tin học đạt Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản.

Khách hàng đánh giá
5.0
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Đánh giá và nhận xét

Gửi nhận xét của bạn

      Bình luận
      Gửi bình luận
      Bình luận