Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Tác giảAdministrator
Tên chương trình
: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Trình độ đào tạo
: Đại học
Ngành đào tạo
: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Tên tiếng Anh
: Management of travel and tourism services
Mã số
: 7810103
Loại hình đào tạo
: Đào tạo từ xa
Danh hiệu tốt nghiệp
: Cử nhân Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trình độ đại học đào tạo cử nhân Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội; dịch vụ và lữ hành; các kiến thức về các kỹ năng nghề nghiệp và tư duy sáng tạo trong môi trường du lịch; Có các kỹ năng liên cá nhân: giao tiếp, làm việc nhóm để làm việc trong môi trường liên ngành, đa văn hóa, đa quốc gia và hội nhập quốc tế; hội nhập quốc tế; có năng lực nghiên cứu, phân tích tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tự tin, có bản lĩnh và tự khẳng định năng lực chuyên môn của bản thân.

1.2. Mục tiêu cụ thể

·        Kiến thức

M1. Có kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, công nghệ thông tin đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức cơ sở của ngành đào tạo và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

M2. Có các kiến thức cơ sở, kỹ năng nghề nghiệp và chuyên môn sâu của ngành dịch vụ và lữ hành; các kiến thức về các kỹ năng nghề nghiệp và tư duy sáng tạo trong môi trường du lịch;

M3. Có các kỹ năng liên cá nhân: giao tiếp, làm việc nhóm để làm việc trong môi trường liên ngành, đa văn hóa, đa quốc gia và hội nhập quốc tế; hội nhập quốc tế;

M4. Có hiểu biết kinh tế và các vấn đề đương đại liên quan ngành du lịch để đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội và cộng đồng.

·        Kỹ năng

M5. Có kỹ năng cứng (kiến thức và thực hành có tính chất kỹ thuật, chuyên môn nghề nghiệp) và kỹ năng mềm (khả năng hòa  nhập, tương tác với xã hội, công đồng tập thể), Có khả năng sử dụng tiếng Anh và ứng dụng công nghệ thông tin theo mực chuẩn của Bộ GD & ĐT  để đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn trong điều kiện nền kinh tế hội nhập.

M6. Có tư duy độc lập, năng lực tự đào tạo, đổi mới, trải nghiệm nâng cao trình độ, nhạy bén thích ứng với môi trường làm việc hiện đại và năng động trong lĩnh vực du lịch và lữ hành .

·        Thái độ

             M7. Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, cần cù, cẩn trọng và trách nhiệm đối với xã hội và công việc đảm nhiệm.

·        Trình độ ngoại ngữ và tin học:

Có kỹ năng sử dụng tiếng Anh và tin học để giao tiếp và giải quyết các công việc chuyên môn.

Khách hàng đánh giá
5.0
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Đánh giá và nhận xét

Gửi nhận xét của bạn

      Bình luận
      Gửi bình luận
      Bình luận