Hạ tầng công nghệ
Hạ tầng công nghệ
Đào tạo từ xa có đặc điểm là hình thức giáo dục, đào tạo mở, linh hoạt đáp ứng được nhu cầu học tập thường xuyên, học suốt đời, học bất cứ nơi đâu, học bất cứ lúc nào cho tất cả mọi người. Trung tâm đào tạo từ xa, Trường Đại học Hòa bình có hệ thống mạng kết nối internet tốc độ cao, phòng sản xuất học liệu điện tử được trang bị đầy đủ cho phép tạo ra các sản phẩm ...